Politechnika Krakowska - wymiana okien w pomieszczeniach laboratoryjnych bud. 10-29